CDE @ BŚ, Katowice

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Katowicach (tędy) powstało w 1992 r. z inicjatywy Europejskiej Akademii na Śląsku, od 1998 r. prowadzi swoją działalność w Bibliotece Śląskiej () i jest jedynym ośrodkiem sieci w województwie śląskim. Ośrodek gromadzi i udostępnia wydawnictwa o tematyce europejskiej, do dyspozycji czytelników jest 7 miejsc w czytelni oraz dwa stanowiska z dostępem do internetu umożliwiające przeglądanie stron instytucji, baz danych i serwisów UE. Katowickie CDE oferuje także nieodpłatną pomoc w wyszukiwaniu materiałów, informuje o dostępnych źródłach informacji europejskiej, odpowiada na zapytania i kwerendy. Organizuje liczne spotkania o tematyce europejskiej, skierowane przede wszystkim do młodzieży, studentów i innych grup społecznych.

CDE w Bibliotece Śląskiej, Katowice.

W katowickim CDE gromadzone i udostępniane są dokumenty oficjalne i publikacje UE wydawane przez luksemburski Urząd Publikacji, głównie z zakresu prawa, polityki społecznej i zatrudnienia, polityki regionalnej, funduszy europejskich, edukacji i doskonalenia zawodowego, energetyki, transportu oraz badań naukowych. Zbiory te obejmują książki, broszury, czasopisma, ulotki, plakaty oraz dokumenty elektroniczne. Przeważają materiały wydane w języku angielskim i polskim. Wartością dodaną w zasobie CDE są inne wydawnictwa o tematyce europejskiej pozyskane z rynku wydawniczego i gromadzone przez Bibliotekę Śląską w ramach działalności statutowej.

Księgozbiór CDE uszeregowany według Klasyfikacji Wspólnot Europejskich (KWE) obejmującej 17 grup tematycznych. CDE jest dostępne łącznie przez 47 godzin w tygodniu, od poniedziałku do soboty.
Centrum Dokumentacji Europejskiej
Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel. (+48) 32 20 83 716

Komentarze