Japanese Journal of European Studies

Dzięki uprzejmości Organization for Regional and Inter-regional Studies z Waseda University (ORIS) nasza kolekcja czasopism drukowanych wzbogaciła się o 4 roczniki Japanese Journal of European Studies (vol. 1-4). Szczegółowe spisy treści poszczególnych roczników są dostępne tutaj, więcej informacji o tym interesującym przedsięwzięciu wydawniczym podaję za wydawcą: "The Japanese Journal of European Studies is an annual English-language journal published by the Organization for Regional and Inter-regional Studies at Waseda University (ORIS). This journal, established in 2013, publishes high quality academic papers and policy discussions on various issues related to European and EU politics, economies, society, history, and science and technology. It aims at promoting European Studies in Japan and advancing public knowledge and understanding of Europe and Japan-Europe relations". Dziękujemy!


Komentarze