Training Seminar for EDCs, Bruksela 2-3 czerwca

Dwudniowe seminarium szkoleniowe zorganizowane w Brukseli przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej (DG COMM) zgromadziło w dn. 2-3 czerwca 2016 r. prawie stu uczestników reprezentujących Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) z 24 państw członkowskich. Podczas powitania uczestników Viviane Hoffmann podkreślając ważną rolę sieci CDE w procesie informowania obywateli, przypomniała na podstawie danych dotyczących roku ubiegłego, że ośrodki sieci zorganizowały siedemdziesiąt debat z udziałem obywateli, odpowiedziały na ponad sto tysięcy zapytań, a prawie połowa ośrodków zrealizowała wydarzenia komunikacyjne skierowane do odbiorców spoza własnych instytucji.Pierwsza sesja plenarna została poświęcona planowi inwestycyjnemu (Tatu Liimatainen) oraz roli funduszów strukturalnych i inwestycyjnych w kształtowaniu priorytetów politycznych Komisji Europejskiej (Eric von Breska). Podczas drugiej sesji, na którą zarezerwowano dwie godziny, odbyły się trzy równolegle prowadzone wykłady dotyczące cyfrowego wspólnego rynku, umowy TTIP oraz programowi Horizon 2020. Ze względu na nieobecność prowadzącego odwołany został wykład poświęcony kwestii kryzysu migracyjnego. W sesji popołudniowej znalazły się kolejne trzy prelekcje poświęcone działalności European Parliament Research Service (EPRS) i Legislative Observatory of the European Parliament (OEIL), źródłom informacji dostępnych w bibliotece Rady Unii Europejskiej oraz działalności i projektom informacyjnym realizowanym w Archiwach Historycznych EU we Florencji. Planowana ostatnia prezentacja plenarna poświęcona działalności Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE) z Luksemburga niestety nie odbyła się z powodu strajku belgijskich kolejarzy.

Dzień drugi seminarium rozpoczął się wykładem poświęconym kwestii sposobów pozwalających na jeszcze efektywniejsze dotarcie do odbiorców z informacją wspólnotową oraz nawiązaniu dialogu pomiędzy instytucjami i sieciami informacyjnymi a obywatelami UE (Alessandro Giordani). Następnie odbyła się kolejna sesja warsztatowa obejmująca cztery prezentacje dotyczące działalności Urzędu Publikacji i dostępu do wydawnictw UE w wersji elektronicznej, najnowszym funkcjonalnościom portalu EUR-Lex, platformie EU Bookshop oraz multiwyszukiwarce Find-eR i usługom oferowanym przez Library and e-Resources Centre Komisji Europejskiej. Podczas krótkiego wykładu kończącego seminarium Antonis Papacostas w zastępstwie nieobecnego dyrektora generalnego DG COMM poinformował, że Komisja z uwagą przyjęła raport z prac Pan-European Working Group (PEWG) on European Documentation Centres zatytułowany "Looking to the future", aczkolwiek w chwili obecnej nie podjęto jeszcze jakichkolwiek dalszych działań w tej sprawie.


Skład polskiej delegacji (od lewej): Paweł Mielczarek, Wiktor Poźniak (Biblioteka Kolegium Europejskiego w Natolinie), Anna Tokarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Ewa Błaszczyk (Biblioteka Śląska), Piotr Nowak (Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku) oraz Jakub Ciorapiński (Punkt Informacyjny przy Regionalnym Przedstawicielstwie KE we Wrocławiu, nieuwidoczniony na zdjęciu).

Komentarze