Spotkanie Europe Direct, Kielce

Trzydniowe spotkanie szkoleniowe zorganizowane w Kielcach przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zgromadziło w dn. 12-14 września 2016 r. pracowników sieci EUROPE DIRECT reprezentujących ośrodki informacyjne ED, Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) oraz wykładowców grupy Team Europe.

Poniedziałkowe popołudnie zostało zarezerwowane dla poszczególnych sieci, które miały okazję spotkać się we własnym gronie i omówić wspólne sprawy. Przedstawiono dokonania reprezentowanych ośrodków koncentrując się na realizowanych planach informacyjnych oraz aktywnościach przewidzianych na ostatni trymestr roku 2016. W większości przypadków nie odnotowano problemów i zagrożeń poza bardzo niską aktywnością CDE w Szczecinie (wg. R. Szyndlauera władze uniwersytetu rozważają opcję zamknięcia CDE) oraz głęboką reorganizacją działań CDE zlokalizowanego w MSZ. Z satysfakcją odnotowano reaktywację działalności łódzkiego CDE: K. Dziurdzia zdał sprawozdanie z czynności podjętych i zrealizowanych w ostatnich miesiącach a R. Szyndlauer omówił wyniki swojej wizyty roboczej w Instytucie Europejskim w Łodzi zachwalając zastane warunki lokalowe. Następnie poinformował o przesunięciu terminu otwarcia CDE w Rzeszowie, które zostało wstępnie zaplanowane na czerwiec br., jednak ze względów organizacyjnych i medialnych inauguracja nie odbyła się. Data podpisania umowy przez uczelnię z Przedstawicielstwem KE nie została określona. Następnie odbyła się prezentacja agencji Social Art poświęcona mediom społecznościowym, obecności sieci CDE w przestrzeni wirtualnej i możliwości płatnej promocjach na profilach sieci. W trakcie dyskusji okazało się, że ośrodki sieci CDE nie dysponują środkami finansowymi na tego typu sposoby wzbudzenia zainteresowania użytkowników mediów społecznościowych, a działalność promocyjna (jeśli w ogóle jest prowadzona w mediach społecznościowych) odbywa się zazwyczaj na szczeblu biblioteki głównej, w której ulokowane są Centra, co zostało potwierdzone przez koleżanki z Krakowa i Olsztyna. W drugiej części programu poniedziałkowego znalazło się półtoragodzinne wystąpienie Dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce, dr Marka Prawdy, który omówił relacje UE z Polską oraz chętnie odpowiadał na pytania zgłaszane przez obecnych na sali uczestników.

W drugim dniu spotkania zaplanowano serię wykładów, prezentacji i szkoleń, w których uczestniczyli reprezentanci wszystkich sieci. Zgromadzonych powitał T. Tworek, prezes zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, następnie M. Gorzelak z Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej szczegółowo omówił dostępne dla krajowych podmiotów gospodarczych instrumenty finansowe oraz ich rolę w kontekście planu inwestycyjnego dla Europy. Następnie K. Pszczoła z Przedstawicielstwa KE w Polsce omówiła w skrócie aktualne i planowane działania Przedstawicielstwa zapraszając jednocześnie na spotkanie–debatę w formie dialogu obywatelskiego poświęcone bezpieczeństwu produktów żywnościowych z udziałem komisarza V. Andriukaitisa, które odbędzie się w dn. 27.10.2016 w budynku BUW. B. Balcerzyk z Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego (BIPE) uzupełnił podane wcześniej informacje o planowane aktywności BIPE oraz wziął udział wraz z R. Szyndlauerem i M. Pamułą z Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców w debacie nt. kryzysu migracyjnego w Europie i na Bliskim Wschodzie. Popołudniowa sesja drugiego dnia spotkania została wypełniona przez szkolenie „Egzekwowanie i konstruktywna krytyka – jak sobie radzić i budować dobre relacje”.

W trzecim i ostatnim dniu spotkania organizatorzy zaplanowali aktywności integracyjne, którymi było zwiedzanie Jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka w pobliskich Chęcinach. Ponieważ dyskusję i sprawy sieci CDE udało się zamknąć podczas poniedziałkowej sesji, odwołany został ostatni punkt programu, a uczestnicy mogli udać się wcześniej w drogę powrotną. Kolejne spotkanie, już wyłącznie dla sieci CDE, odbędzie się najprawdopodobniej w II połowie lutego 2017 r. w Łodzi, brana jest również pod uwagę możliwość organizacji kolejnego spotkania szkoleniowego w Rzeszowie, jest to jednak uzależnione od możliwości organizacyjnych tamtejszej uczelni i gotowości Przedstawicielstwa do zawarcia kolejnej umowy z instytucją goszczącą.

Komentarze