CDE @ UMCS, Lublin

Wybierając się do Lublina na konferencję współorganizowaną przez Bibliotekę Główną UMCS - będzie o tym w kolejnym wpisie - nie mogłem nie odwiedzić tamtejszego CDE, szczególnie, że poprzednia eskapada lubelska miała miejsce w okresie przed-blogowym (konferencja sieci CDE w dn. 26-27.11.2007), a poza tym Centrum zmieniło w międzyczasie swoją lokalizację.

Ośrodek lubelski istnieje od roku 2000, w początkowym okresie swojej działalności funkcjonował w wyodrębnionym pomieszczeniu na Wydziale Politologii, obecnie zgromadzone w CDE materiały zostały włączone do zasobu Czytelni Informacji Naukowej, a obsada zasiliła Oddział Informacji Naukowej BG UMCS. Księgozbiór lubelskiego CDE obejmuje oprócz wydawnictw nadsyłanych z Luksemburga także książki o tematyce europeistycznej pozyskiwane w ramach egzemplarza obowiązkowego lub tytuły pochodzące z zakupu. Lubelskie CDE informuje o dostępnych źródłach informacji europejskiej, odpowiada na zapytania i kwerendy, oferuje pomoc w wyszukiwaniu materiałów oraz uczestniczy w szkoleniach bibliotecznych dla studentów.

O wysokich kompetencjach zawodowych naszych lubelskich kolegów (Pani Marzena i Pan Piotr - obecnie szef Biblioteki Wydziału Ekonomicznego) w samych superlatywach wyrażał się Pan Dyrektor Biblioteki Głównej, co akurat rozumiem doskonale, ponieważ ich zaangażowanie na to właśnie zasługuje. 

Wejście do BG UMCS i logo CDE

Czytelnia Informacji Naukowej, siedziba CDE

Zbiory CDE w wolnym dostępie


Komentarze