Nowe nabytki luty 2017


Nowości zarejestrowane w lutym to 109 tomów, w tym 26 książek polskich oraz 60 publikacji elektronicznych, głównie książki OUP, ale także opracowania Ośrodka Studiów Wschodnich i brukselskiego CEPS - szczegółowo tutaj. Poniżej zestawienie 10-ciu wybranych tytułów z łączami do naszego katalogu, zapraszam.

  • Research handbook on EU Institutional Law / edited by Adam Lazowski, Steven Blockmans. Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar Pub., 2016. Series: Research handbooks in European law. ISBN 9781782544739 (hardback) 9781782544746 (eBook) [42899]
  • La construction européenne contribue-t-elle à la paix ? / René Schwok. Lausanne : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2016. Series: Collection Le savoir suisse. ISBN 9782889151868 [43018]
  • Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu : procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe / Piotr Maleszyk. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. ISBN 9788377848548 [42907]
  • Brexit : une chance ? / Nicole Fontaine, François Poulet-Mathis. Créteil : Auteurs du Monde, 2016. ISBN 9791091301411 [42889]
  • The European Union Approach Towards Western Sahara / edited by Marco Balboni and Giuliana Laschi. Brussels : P.I.E. Peter Lang, 2017. Euroclio. Etudes et documents. ISBN 9782807601031 [42977]
  • EU criminal law and policy : values, principles, and methods / edited by Joanna Beata Banach-Gutierrez and Christopher Harding. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2017. Series: Routledge research in EU law. ISBN 9781138914889 (hbk) 9781315690605 (ebk) [42924]
  • The accountability gap in EU law / Marios Costa. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2017. Series: Routledge research in constitutional law. ISBN 9781138939318 (hbk) 9781315675077 (ebk) [42928]
  • The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / edited by Serhii Plokhy. Cambridge, Massachusetts : Distributed by Harvard University Press for the Ukrainian Research Institute, Harvard University, 2016. Series: Harvard papers in Ukrainian studies. ISBN 9781932650167 (alk. paper) [43064]
  • What Next? : Britain's Future in Europe / Peter Wilding. London ; New York : I.B. Tauris, 2016. ISBN 9781784537593, 9781786721136 (eISBN) 9781786731135 (ePDF) [42986]
  • Theorizing the European neighbourhood policy / edited by Sieglinde Gstöhl and Simon Schunz. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2017. Series: Routledge studies in European foreign policy. ISBN 9781138204799 (hardback) 9781315468693 (ebook) [42985]

Miłej lektury!

Komentarze