Think Tank Review 43

Najnowszy Think Tank Review (zeszyt 43) zawierający spis ekspertyz i opracowań opublikowanych w styczniu 2017 jest dostępny na blogu Biblioteki Rady Unii Europejskiej, miłej lektury!


Komentarze