Think Tank Review 44

Kolejny Think Tank Review (zeszyt 44) zawierający spis ekspertyz i opracowań opublikowanych w lutym 2017 jest dostępny na blogu Biblioteki Rady Unii Europejskiej, miłej lektury!


Komentarze