Sprawozdanie ogólne z działalności UE 2016

"Chcesz wiedzieć, czym zajmowała się UE w 2016 r.? Jakie postępy poczyniła w realizacji swoich priorytetów? Jakie środki podjęto, aby pobudzić zatrudnienie, wzrost i inwestycje? Jaki zamysł leży u podstaw niedawno zainaugurowanego Europejskiego Korpusu Solidarności? Jakie postępy poczyniono w dziedzinie migracji? Co przewiduje nowa umowa handlowa z Kanadą? Albo jakie korzyści z UE odnieśli jej obywatele? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w publikacji „UE w 2016 r."."

Sprawozdanie ogólne za rok 2016 jest dostępne tutaj.

Komentarze