EMA Information Centre


EMA Information Centre pełni rolę biblioteki Europejskiej Agencji Leków, punkt jest dostępny dla pracowników Agencji i osób do niej oddelegowanych od poniedziałku do piątku. Pomimo dość skromnej obsady (dwie osoby, łącznie półtora etatu plus tymczasowy stażysta) EMA Information Centre prowadzi dość aktywną działalność skierowaną przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb informacyjnych swoich czytelników. 


W roku 2016 wypożyczono 640 książek ze zbioru własnego oraz udostępniono ponad 700 artykułów, w większości pochodzących z czasopism niedostępnych w bibliotece: 414 artykułów pozyskano lub zakupiono, 300 było dostępnych w bazach i prenumerowanych czasopismach. W ramach polityki gromadzenia zakupiono 190 książek i specjalistycznych opracowań tematycznych, dezyderaty czytelnicze obejmowały 78 pozycji. W ubiegłym roku odnotowano prawie 1.800 wizyt czytelników, natomiast liczba odwiedzin strony intranetowej punktu to prawie 5.800 odsłon. Ważnym elementem aktywności EMA Information Centre są szkolenia biblioteczne i specjalistyczne obejmujące wykorzystanie własnych zasobów elektronicznych, platform e-learningowych czy baz specjalistycznych (np. Embase wydawnictwa Elsevier [1]): w ciągu roku zorganizowano ich łącznie 28, udział wzięło 354 pracowników. Ponadto biblioteka uczestniczy wraz z działem komunikacji w organizacji Lounge Talks, spotkań w trakcie przerwy na lunch, podczas których pracownicy Agencji lub zaproszeni goście prezentują wyniki badań lub ostatnie publikacje. W sześciu spotkania zorganizowanych w ubiegłym roku udział wzięło 501 osób. Materiały zgromadzone w bibliotece są w wolnym dostępie, czytelnicy mają do dyspozycji 4 stanowiska komputerowe i kilka wygodnych miejsc do pracy i lektury.
[1] EMBASE (Excerpta Medica dataBASE) to biomedyczna i farmakologiczna baza zawierająca dane bibliograficzne o publikacjach specjalistycznych. W zasobie znajduje się ponad 31 milionów opisów z abstraktami wydanymi po roku 1947 z ponad 8.500 recenzowanych i indeksowanych czasopism oraz wydawnictw pokonferencyjnych. Rocznie do bazy trafia ponad półtora miliona opisów (ponad 6.000 dziennie) i według wydawcy jest to najbardziej wszechstronna i najpełniejsza baza danych medycznych na świecie.

Komentarze