Seminarium Innovative Libraries w BN


Seminarium Innovative Libraries odbyło się w ramach konferencji Digital Cultures (więcej informacji o konferencji tutaj).  Przez kilka godzin w siedzibie Biblioteki Narodowej prezentowano i omawiano najnowsze technologie i standardy wykorzystywane przy tworzeniu i rozwijaniu bibliotek, muzeów i archiwów cyfrowych. Bibliotekę Kolegium na seminarium reprezentował, żywo zainteresowany cyfrowym wymiarem udostępniania dóbr kultury, Pan Paweł Mielczarek.

Komentarze