Training Seminar for EDCs, Bxl


Z kronikarskiego obowiązku odnotowuję: w dniach 5-6.10.2017 r. w Brukseli odbyło się seminarium dla Centrów Dokumentacji Europejskich. Organizatorem spotkania była Komisja Europejska, a w skład polskiej delegacji weszły następujące osoby: Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Julianna Czyż (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Katarzyna Stach (Punkt Informacyjny UE przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej we Wrocławiu), Sylwia Mazur (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) oraz Agnieszka Synowiecka (Biblioteka Kolegium Europejskiego w Natolinie). 


Nie byłem (Pan Rafał kategorycznie się sprzeciwił), ale po lekturze sprawozdania Pani Agnieszki odnoszę wrażenie, że było ciekawie.

Komentarze