Polska w sercu Europy

Prezent od Autora przywieziony z 21 MTK w Krakowie jest już skatalogowany i od razu książka została wypożyczona.

Polska w sercu Europy : od roku 1914 do czasów najnowszych, historia polityczna i konflikty pamięci / Georges Mink ; tłumaczenie Małgorzata Kozłowska. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017, ISBN 9788308064214 [43601]


Tutaj odsyłacz do wcześniejszego wpisu o wydaniu w języku francuskim, a poniżej spis treści i informacje z okładki, zapraszam.

Spis treści: 1. 1914-1918. Odrodzenie narodu -- 2. 1918-1926. Odbudowa państwa polskiego -- 3. 1926-1939. Pod rządami sanacji. W dobie "miękkiego autorytaryzmu" -- 4. 1939-1943. Tragiczne skutki okupacji niemieckiej -- 5. 1943-1948. Ruch oporu. Walka o suwerenność -- 6. 1948-1956. Apogeum sowietyzacji Polski -- 7. Rok 1956. Przełom -- 8. 1956-1968. Pełzający narodowy komunizm -- 9. Ruch marcowy 1968 roku w Polsce i jego pokrewieństwo z ruchami kontestatorskimi na świecie -- 10. 1970-1980. Epoka Gierka -- 11. Pięćset dni Solidarności. Gdańsk, sierpień 1980 - grudzień 1981 -- 12. Stan wojenny. Grudzień 1981-grudzień 1982 -- 13. 1982-1988. Fiasko "normalizacji" -- 14. Okrągły Stół -- 15. Zrozumieć komunizm polski w kontekście komunizmu francuskiego -- 16. 1989-1995. Od końca komunizmu do wyboru na prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego -- 17. 1995-2005. Od wyboru Aleksandra Kwaśniewskiego do przystąpienia do UE -- 18. 2005-2010. Od dojścia do władzy braci Kaczyńskich do katastrofy smoleńskiej -- Podsumowanie. Polska w sercu Europy -- Po wygranej PiS w wyborach 2015 roku. Portret zwycięzcy -- Epilog -- Nota konceptualna. Związek między historią, pamięcią i polityką.

"Georges Mink stworzył w tej książce dwa przenikające się obrazy: losów Polski od początków XX wieku do współczesności oraz wewnętrznej walki Polaków, często skonfliktowanych w odeminnym postrzeganiu swojej historii. Jest to zarazem refleksja zewnętrznego obserwatora na temat tego, jak Polacy widzą samych siebie i jak wykorzystują pamięć historyczną."--BOOK JACKET.

Komentarze