Szkolenie dla CDE z Poznania i Słupska

W dniach 23-24.11.2017 na prośbę Przedstawicielstwa KE (w osobie Pana Rafała Szyndlauera) Biblioteka Kolegium Europejskiego (w mojej skromnej osobie) zorganizowała szkolenie dla koleżeństwa z Centrów Dokumentacji Europejskiej z Poznania i Słupska. W czwartek odwiedziliśmy CDE w MSZ przy ul. Krywulta 2, następnie CDE w Szkole Głównej Handlowej, a dzień pierwszy szkolenia zakończyliśmy w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi goście mieli możliwość zapoznania się z układem zbiorów, stosowaną klasyfikacją i realizowanymi przez poszczególne ośrodki zadaniami informacyjnymi. Podczas wizyt roboczych zostały także zaprezentowane źródła internetowe wykorzystywane przez ośrodki sieci CDE w prowadzeniu działalności informacyjnej. Piątkowe przedpołudnie spędziliśmy w Natolinie, gdzie przedstawiona została działalność Biblioteki Kolegium Europejskiego, a także najważniejsze elektroniczne bazy i portale z informacjami nt. UE. Koledzy wywieźli ze stolicy nie tylko wiedzę, którą chętnie się podzieliliśmy, ale także publikacje, które wzbogacą księgozbiór lokalnych ośrodków. W szkoleniu i wizytach roboczych uczestniczyli: Barbara Liszkiewicz, Edyta Szelejewska-Dembińska, Cezary Trosiak (UAM Poznań), Renata Sztabnik (MBP Słupsk) oraz Agnieszka Synowiecka (Kolegium Europejskie, Natolin). Gorące podziękowania otrzymują tą drogą koleżanki i koledzy z warszawskich ośrodków, którzy poświęcili swój czas i uwagę (w kolejności wizytacji): Beata Nève i Julia Rusinowicz (MSZ), Monika Kowalik i Maciej Bednarczyk (SGH), Agniszka Sacharuk i Przemysław Bartuszek (CE UW).

Uczestnicy szkolenia w CDE w SGH
23.11.2017

Komentarze