Kolejne odwiedziny


Odwiedziny były już i poranne i wieczorne, dzisiejsze to tak raczej późniejsze przedpołudnie.

Komentarze