Europejska polityka sąsiedztwa w perspektywie konstruktywizmu


Otrzymaliśmy dar od Autorki z miłym zapewnieniem, że bez Biblioteki Natolińskiej powstanie tej książki byłoby problematyczne. Pani Agnieszko! Dziękujemy i zapraszamy do kolejnych wizyt przy okazji dalszych publikacji, które również chętnie przyjmiemy.

Europejska polityka sąsiedztwa w perspektywie konstruktywizmu : aktorzy, narracje, strategie / Agnieszka K. Cianciara. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017, ISBN 9788365972149 [43977]

Książka dostępna w porządnych księgarniach, szanujących się bibliotekach, poważnych księgozbiorach prywatnych i oczywiście w wydawnictwie ISP PAN (tutaj). Poniżej szczegółowy spis treści i informacje z okładki.

Spis treści: Wprowadzenie. Jak badać Europejską Politykę Sąsiedztwa? -- Rozdział 1. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej i konstruktywizm -- 1.1. Czym jest polityka zagraniczna Unii Europejskiej? -- 1.2. Realizm i liberalizm w badaniach nad polityką zagraniczną Unii Europejskiej -- 1.3. Konstruktywizm -- 1.4. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej i konstruktywizm konwencjonalny -- 1.5. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej i konstruktywizm krytyczny -- 1.6. W kierunku socjologicznego konstruktywizmu w studiach europejskich -- Rozdział 2. Europejska Polityka Sąsiedztwa – koncepcje i podejścia teoretyczne -- 2.1. Europeizacja zewnętrzna -- 2.2. Europejska Polityka Sąsiedztwa jako external governance -- 2.3. Europejska Polityka Sąsiedztwa jako promocja demokracji -- 2.4. Europejska Polityka Sąsiedztwa i region-building -- 2.5. Europejska Polityka Sąsiedztwa i potęga normatywna -- 2.6. Europejska Polityka Sąsiedztwa i Europa jako imperium -- Rozdział 3. Narracje w polu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – aspekty teoretyczne i metodologiczne -- 3.1. Zwrot narracyjny w studiach europejskich – dyskursy, percepcje, narracje -- 3.2. Gra polityczna w polu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa -- 3.2.1. Identyfikacja twórców narracji i ich artykulacji -- 3.2.2. Konstrukcja pola – zasoby i strategie aktorów -- 3.3. Komponenty narracji i związki między nimi -- 3.4. Ewolucja narracji – reprodukcja i rekonstrukcja -- 3.5. Współzależność poziomów narracji -- Rozdział 4. Narracje i strategie aktorów w polu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – analiza empiryczna -- 4.1. Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych -- 4.2. Rada i Rada Europejska -- 4.3. Parlament Europejski -- 4.4. Aktorzy nieinstytucjonalni – przykład Centre for European Policy Studies -- Rozdział 5. Narracje o Europejskiej Polityce Sąsiedztwa oraz o Unii Europejskiej na Ukrainie i w Rosji -- 5.1. Eurocentryzm i zewnętrzne percepcje Unii Europejskiej w studiach europejskich -- 5.2. Ukraina -- 5.2.1. Dyskursy elit i narracja dominująca -- 5.2.2. Opinia publiczna -- 5.2.3. Strategia legitymizacji Unii Europejskiej -- 5.3. Rosja -- 5.3.1. Dyskursy elit i narracja dominująca -- 5.3.2. Opinia publiczna -- 5.3.3. Strategia delegitymizacji Unii Europejskiej.

Book Jacket: "Celem monografii „Europejska Polityka Sąsiedztwa w perspektywie konstruktywizmu” jest konstruktywistyczna analiza Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) w kontekście wewnętrznych funkcji, jakie pełni ona względem systemu politycznego Unii Europejskiej (UE). Wyjaśnienia kształtu i ewolucji unijnej polityki wobec sąsiadów należy szukać nie tylko w zewnętrznych wyzwaniach i zagrożeniach, ale przede wszystkim wewnątrz samej Unii. Europejska Polityka Sąsiedztwa jest rezultatem politycznej gry między unijnymi aktorami, dążącymi do akumulacji zasobów i podtrzymania lub uzyskania pozycji dominującej w polu tej polityki. Wartość dodana niniejszej publikacji wynika z trzech przesłanek. Po pierwsze, na poziomie teoretycznym do analizy unijnych działań zewnętrznych zastosowano perspektywę socjologicznego konstruktywizmu, która była dotąd wykorzystywana do badania polityk wewnętrznych. Oznacza to również odejście od dominującego w studiach europejskich tzw. społecznego konstruktywizmu. Po drugie, na poziomie metodologicznym połączono elementy analizy dyskursu z analizą struktury pola, inspirowaną teorią pola Pierre'a Bourdieu. Po trzecie, na poziomie empirycznym analizę gry politycznej w polu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa z użyciem kategorii analitycznych aktorów, narracji i strategii uzupełniono o analizę narracji aktorów zewnętrznych na przykładzie Ukrainy i Rosji."--BOOK JACKET.

Komentarze