TE & The Art of Debate: finał 2017

"Pogłębianie integracji państw członkowskich w ramach wspólnej polityki obrony i bezpieczeństwa UE wzmocni NATO" oraz "Działania UE w zakresie zrównoważonego rozwoju zatrzymają falę migracji z kontynentu afrykańskiego" to tezy, nad którymi debatowały w modelu oksfordzkim zespoły polskich uczelni wyższych biorących udział  finale projektu organizowanego przez łódzkie CDE, który odbył się w Natolinie w dn. 12-13.04.2018.  Debata finałowa nad tezą "Zacieśnianie się współpracy w ramach regionalnych organizacji i zrzeszeń państw członkowskich spowalnia proces integracyjny UE" wyłoniła zwycięzców ze Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjnością SGH. 

Ogólnopolski projekt "Team Europe & the art of debate" organizuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej (PKE) w Polsce we współpracy z sieciami Team Europe (TE) oraz Centrami Dokumentacji Europejskiej (CDE). Więcej informacji o finale cyklu 2017 na stronach PKE, program na rok 2018 tutaj. Poniżej kilka zdjęć z natolińskiego finału. 

Czwartkowe eliminacje.


Czwartkowe eliminacje i Pan Konrad kontrolujący czas wypowiedzi.

Piątkowe eliminacje.

W jury m.in. dr Katarzyna Stachurska Szczesiak z Lublina.

Debata finałowa.

Obrady jury Wielkiego Finału 2017.

Wręczenie nagród dla zwycięzców.


Komentarze