Dans la tête de Vladimir Poutine...

 


Kilka tygodni temu jeden z naszych asystentów akademickich (BD), kończąc kilkuletnią umowę o pracę w Natolinie i szykując się do podjęcia zatrudnienia w nieco innej branży, zapytał, czy może przekazać Bibliotece kilka książek, z których już raczej nie będzie korzystał, a które - być może - przydadzą się czytelnikom tego i kolejnych roczników. Biblioteczna praktyka akceptowania darów i ich włączania do księgozbioru przewiduje oczywiście taką możliwość. Akceptujemy książki... pardon, zapędziłem się, o przyjmowaniu darów napiszę w innym terminie. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną z tych książek, które niedawno włączyliśmy do zbioru. Chodzi o 

Dans la tête de Vladimir Poutine : essai / Michel Eltchaninoff. Arles : Actes Sud ; Babel, 2015. 171 p. ; 18 cm. ISBN 9782330066826 [Call No. 46021]

esej, którego autorem jest Michel Eltchaninoff usiłujący odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę siedzi w głowie Władimira Władimirowicza. Tekst powstał już kilka lat temu i chyba nie udało się definitywnie znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Książkę mamy również w polskiej wersji językowej, poniżej spis treści wydania francuskiego i polskiego tłumaczenia.

Contents: Introduction. Poutine et la philosophie -- 1. Des Soviets avant toute chose -- 2. Kant, Pierre le Grand et la philosophie du judo -- 3. Le premier amour philosophique du président -- 4. Le tournant conservateur -- 5. La Voie russe -- 6. Le rêve eurasiste -- 7. Dostoïevski et Berdiaev, les faux amis -- 8. Quel empire? -- 9. Une idéologie pour l'Europe et pour le monde.

Book Jacket: "C'est presque passé inaperçu. Janvier 2014, en Russie, les hauts fonctionnaires, les gouverneurs des régions, les cadres du parti Russie unie reçoivent un singulier cadeau de Nouvel An de la part de l'administration présidentielle : des ouvrages de philosophie ! Des oeuvres de penseurs russes du XIXe et du XXe siècle. Si Gogol revenait, il décrirait ces imposants personnages, habitués aux restaurants chics et aux belles voitures, en train de peiner sur la lecture de pages emplies de spéculations sibyllines. Car il faut s'y mettre, et passer des soirées à s'arracher les cheveux. Le président lui-même a récemment cité ces auteurs dans des discours décisifs, et il faut essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. Les plus persévérants trouvent d'ailleurs dans ces livres des formules qui résonnent étrangement, et sentent comme une concordance des temps : le rôle du guide de la nation dans une démocratie authentique, l'importance d'être conservateur, le souci d'ancrer la morale dans la religion, la mission historique du peuple russe face à l'hostilité millénaire de l'Occident. Dans cet essai, Michel Eltchaninoff tente de répondre à la question que chacun se pose depuis l'annexion de la Crimée, magnifiée en Russie comme un acte fondateur : qu'est-ce que Poutine a dans la tête en ce début de siècle imprévisible ? La philosophie russe devrait nous aider à comprendre sa stratégie alors même que les prophètes du conservatisme, de « la Voie russe » et de « l'empire eurasiatique » ont le vent en poupe au Kremlin."--PUBLISHER'S NOTE.

Co ma Putin w głowie? / Michel Eltchaninoff ; [przełożył Andrzej Bilik]. Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, cop. 2015. 162, [1] s. ; 21 cm. ISBN 9788364437908 [Call No. 41785]

Contents: Wprowadzenie : Putin i filozofia -- I. Ponad wszystkim Sowiety -- II. Kant, Piotr Wielki i filozofia dżudo -- III. Pierwsza miłość filozoficzna prezydenta -- IV. Konserwatywny zwrot -- V. Rosyjska Droga -- VI. Eurazjatyckie marzenie -- VII. Dostojewski i Bierdiajew, fałszywi przyjaciele -- VIII. Jakie imperium? -- IX. Ideologia dla Europy i świata -- Podziękowania.

Book Jacket: "Rosja, początek stycznia 2014 roku. Wysocy rangą urzędnicy, gubernatorzy regionów, członkowie kierownictwa partii Jedna Rosja otrzymują osobliwy prezent noworoczny od administracji prezydenckiej: dzieła filozoficzne! Nasze zadania Iwana Iljina, Filozofia nierówności Nikołaja Bierdiajewa, Uzasadnienie dobra Władimira Sołowjowa, dzieła myślicieli rosyjskich XIX i XX wieku. Gdyby ożył Gogol, odmalowałby najtrafniej te zwaliste postaci, nawykłe do szykownych restauracji i pięknych samochodów, męczące się nad lekturą stron pełnych zagadkowych rozważań. Ale cóż, trzeba do tego przysiąść i poświęcić długie wieczory rwąc sobie włosy z głowy. Sam prezydent cytował ostatnio w najważniejszych przemowach wyimki z prac tych autorów i trzeba by spróbować zrozumieć, co właściwie miał na myśli. Najbardziej dociekliwi odnaleźli zresztą w tych książkach formuły zaskakująco brzmiące i odczuli coś jakby zbieżność w czasie: rola przewodnika narodu w autentycznej demokracji, znaczenie bycia konserwatystą, troska o zakorzenienie moralności w religii, historyczna misja narodu rosyjskiego w obliczu tysiącletniej wrogości Zachodu… W swoim eseju Michel Eltchaninoff próbuje odpowiedzieć na kardynalne pytanie, które od aneksji Krymu, celebrowanej w Rosji jako akt założycielski, wszyscy sobie stawiają: jakie pomysły i zamiary ma Putin w głowie, za progiem tego nieprzewidywalnego wieku? I tu w sukurs przychodzą rosyjscy filozofowie, którzy powinni pomóc nam w zrozumieniu jego strategii. To ich myślami i wskazaniami kieruje się dziś Władimir Władimirowicz. A na Kremlu dla piewców konserwatyzmu, Rosyjskiej Drogi i eurazjatyckiego imperium wieją pomyślne wiatry."--PUBLISHER'S NOTE.

Z jednej strony wielka (chyba?) filozofia, a z drugiej przekonanie, że "istnieją trzy sposoby oddziaływania na człowieka: szantaż, wódka, groźba zabójstwa" - coś tu raczej nie pasuje.

PS. Książka została także wydana w języku angielskim (Inside the Mind of Vladimir Putin / Michel Eltchaninoff, translated by James Ferguson. 2018, C. Hurst & Co Publishers Ltd, 195 p., ISBN 9781849049337), ale jej nie mamy.

Komentarze