Nowe nabytki lipiec 2022


Lipiec 2022: pomimo wakacji, nadal spływają nowe nabytki. W lipcu do naszej kolekcji książek drukowanych trafiło kolejnych 39 tomów, skatalogowanych zostało ponadto 205 książek elektronicznych. Pełne zestawienie książek drukowanych jest dostępne tutaj, natomiast lista książek elektronicznych jest wyszczególniona w generowanym automatycznie zestawieniu nowości na naszej stronie (podgląd w układzie chronologicznym obejmuje ostatnie trzy miesiące, tędy proszę).

Tradycyjnie, wybranych dziesięć tytułów, których okładki widoczne są w załączonej grafice, prezentuję poniżej.

Butler to the World : How Britain Became the Servant of Tycoons, Tax Dodgers, Kleptocrats and Criminals / Oliver Bullough. London : Profile Books, 2022. 273 pages ; 24 cm. ISBN 9781788165877, 9781782837398 eBook, 9781782839941 Audio [46266]

Dzieje Ukrainy / Leszek Podhorodecki ; [rozdz. Ukraina w latach 1914-2004 napisał Michał Klimecki]. Warszawa : Bellona, 2022. 286, [2] strony ; 24 cm. ISBN 9788311165717 [46272]

L'état de l'Union : Rapport Schuman 2022 sur l'Europe / sous la dir. de Pascale Joannin avec Ramona Bloj, Stefanie Buzmaniuk ; Fondation Robert Schuman. Namur : Éditions Marie B, 2022. 222 pages : illustrations ; 24 cm. Collection Lignes de repères, ISBN 9782492763069 [46294]

Is It Tomorrow Yet? : Paradoxes of the Pandemic / Ivan Krastev. London : Penguin Books, 2022. 79, (1) pages 20 cm. ISBN 9780141995175 [46273]

Leadership : Six Studies in World Strategy / Henry Kissinger. [London] : Allen Lane an imprint of Penguin Books, 2022. xxvi, 499 pages : illustrations ; 24 cm. ISBN 9780241542002 [46270]

Legacy of Violence : A History of the British Empire / Caroline Elkins. London : Bodley Head, 2022. x, 875 pages : illustrations ; 25 cm. ISBN 9781847921062 [46268]

Liberalism and its discontents / Francis Fukuyama. New York : Farrar, Straus and Giroux, 2022. xiv, 178 pages ; 22 cm. ISBN 9780374606718 [46293]

The new Atlantic order : the transformation of international politics, 1860-1933 / Patrick O. Cohrs. Cambridge : Cambridge University Press, 2022. xvii, [ii], 1112 pages : maps ; 24 cm. ISBN 9781107542204 paperback, 9781107117976 hardback, 9781316338988 epub [46264]

Révolution : Une histoire culturelle / Enzo Traverso. Paris : La Découverte, 2022. 461 pages : illustrations ; 24 cm. ISBN 9782348069734 [46292]

Transnational Strategy for Social Innovation in the Integration of Non-EU Nationals / Monika Klein, Monika Spychalska-Wojtkiewicz. Warszawa : Difin, 2022. 123, [3] pages : illustrations ; 24 cm. ISBN 9788382700909 [46263]

Miłej lektury!

Komentarze