Mała Europa : Szkice polskie

 


Ubiegłotygodniowa premiera: najnowsza książka Prof. Normana Daviesa jest już w naszych zbiorach. Aktualnie książka jest wypożyczona, ale... obiecuję ją zwrócić w regulaminowym terminie. Szczegóły bibliograficzne poniżej, spis treści uzupełniłem o informacje o pierwotnych wydaniach tekstów, które składają się na ten zbiór polskich szkiców.

Mała Europa : Szkice polskie / Norman Davies, tł. Bartłomiej Pietrzyk. Kraków : Znak Horyzont, 2022. 377, [1] stron : 25 cm. ISBN 9788324087754 [Call No. 46448]

Spis treści:

Polska i jej region - ujęcie historyczne 

Wprowadzenie 

Ruszaj na wschód, chłopcze! [Lipiec 2011 roku] -- Człowiek z zewnątrz (rozmowa z Radkiem Sikorskim) [Wywiad ukazał się pierwotnie w paryskich "Zeszytach Historycznych", t. 68 (391) (1984), s. 3-11.]

Studia 

Zapomniana wojna rewolucyjna [Tekst pierwotnie opublikowany jako: The missing revolutionary war. The polish campaigns and the retreat from revolution in Soviet Russia, 1919-21 "Soviet Studies", t. 27, nr 2 (kwiecień 1975 r.), s. 178-195.] -- Dowództwo sowieckie i Bitwa Warszawska -- Lloyd George i Polska 1919-1920 [Tekst pierwotnie ukazał się pod tytułem Lloyd George and Poland, "Journal of Contemporary History", t. 6, nr 3 (1973), s. 132-154.] -- Wielka Brytania i polscy Żydzi 1919-1920 [Tekst pierwotnie ukazał się pod tytułem: Great Britain and the Polish Jews, 1918-20, "Journal of Contemporary History", t. 8, nr 2 (1973), s. 119-142.]

Interludium 

Trzydzieści lat pisania i mówienia o Polsce : przyjemności i polemiki [Wykład z cyklu poświęconego pamięci generała Stanisława Maczka, Uniwersytet Sterling, 20 października 2001 roku]

Eseje 

Od Mieszka do NATO : sojusze wojskowe w historii Polski [9 października 2021 roku] -- Spuścizna Sobieskiego [Pierwotna wersja tego tekstu została wygłoszona w Londynie w roku 1984. Zmian i uzupełnień dokonano w roku 2009 i opublikowano w książce John Stoye, Norman Davies, Oblężenie Wiednia / Spuścizna Sobieskiego, tłum. M. Bielkiewicz, I. Eile, Kraków 2009, s. V-XX.] -- Bitwa Warszawska 1920 przed stu laty [Tekst został zawarty w programie koncertu, jaki odbył się w Royal Albert Hall z okazji obchodów setnej rocznicy bitwy warszawskiej, Londyn 2020. Tłumaczenie z języka angielskiego Marcin Kisielewicz.] -- Polska na uchodźstwie. Gibraltar 1943 -- Nowa Polska, nowa Europa : ewolucja interakcji [Instytut Nauki o Człowieku, Wiedeń, 11 października 2002 roku] -- 1918-2018 : polskie sny, klęski i marzenia - szkic -- University College London : sto lat [Szkoła Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich (SSEES), 7 października 2015 roku] -- Badania nad Polską - 10 koncepcji [Fundacja Kościuszkowska, 21 października 2021 roku]

CODA 

Sześćdziesiąt lat pisania o Polsce (rozmowa z Robertem I. Frostem) [23 września 2021 roku].

Informacje z obwoluty: "Na kartach naszej historii wielkie zwycięstwa przeplatają się z bolesnymi porażkami. Okresy rozkwitu kultury ustępują czasom walki o zachowanie własnej tożsamości. Mimo przeciwności losu i w obliczu wielostronnych zagrożeń Polacy zawsze znajdowali w sobie siłę, by jeszcze raz podnieść się do walki. Dzieje odradzającej się jak feniks z popiołów Polski fascynują historyków i są inspiracją dla tych, którzy dzisiaj potrzebują wsparcia. Nasza historia nie jest tylko piękną opowieścią. Odpowiednio odczytana może także być drogowskazem dla Europy w czasach kryzysu, co udowadnia w swych wcześniej niepublikowanych i zaktualizowanych tekstach Norman Davies."--PUBLISHER'S NOTE.

Komentarze