European Information Association (EIA)

European Information Association (EIA)

European Information Association (w skrócie EIA) to międzynarodowe stowarzyszenie skupiające specjalistów z branży informacji stawiające sobie za cel rozwój, koordynację i ułatwianie dostępu obywateli do informacji Unii Europejskiej. Członkami organizacji są zarówno biblioteki publiczne, akademickie, ośrodki dokumentacji zlokalizowane na różnych szczeblach administracji rządowej oraz przy organizacjach pozarządowych, jaki i Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE), inne ośrodki sieci Europe Direct czy kancelarie prawnicze, wydawnictwa i przedsiębiorstwa.

Stowarzyszenie odgrywa ważną rolę procesie formułowania polityki informacyjnej UE poprzez lobbying na rzecz poprawy jakości informacji wspólnotowej i przyznawanie nagród za działanie na rzecz środowiska oraz wybitne osiągnięcia wydawnicze -- te cenne wyróżnienia przyznawane są na corocznej konferencji stowarzyszenia.

Formy działania EIA określone są przez statut, program pracy zatwierdzany przez zarząd stowarzyszenia, zaś codzienną administrację aktywności organizacji powierzono koordynatorowi (Pan Eric Davies), z którym można skontaktować się w celu uzyskania dalszych informacji o prowadzonych działaniach. Członkowie stowarzyszenia otrzymują comiesięczny biuletyn informacyjny, mogą korzystać z niepublicznej listy dyskusyjnej EUROTALK, a także mają prawo do znacznych zniżek w opłatach za kursy i szkolenia organizowane przez EIA.

EIA prowadzi również własny blog, który zdecydowanie warto odwiedzić.

Komentarze