07.10.2016

Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy

W dniach 06-07.10.2016 w Lublinie odbyła się zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz Bibliotekę Główną UMCS konferencja pt. „Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu”.


05.10.2016

CDE @ UMCS, Lublin

Wybierając się do Lublina na konferencję współorganizowaną przez Bibliotekę Główną UMCS - będzie o tym w kolejnym wpisie - nie mogłem nie odwiedzić tamtejszego CDE, szczególnie, że poprzednia eskapada lubelska miała miejsce w okresie przed-blogowym (konferencja sieci CDE w dn. 26-27.11.2007), a poza tym Centrum zmieniło w międzyczasie swoją lokalizację.

Ośrodek lubelski istnieje od roku 2000, w początkowym okresie swojej działalności funkcjonował w wyodrębnionym pomieszczeniu na Wydziale Politologii, obecnie zgromadzone w CDE materiały zostały włączone do zasobu Czytelni Informacji Naukowej, a obsada zasiliła Oddział Informacji Naukowej BG UMCS. Księgozbiór lubelskiego CDE obejmuje oprócz wydawnictw nadsyłanych z Luksemburga także książki o tematyce europeistycznej pozyskiwane w ramach egzemplarza obowiązkowego lub tytuły pochodzące z zakupu. Lubelskie CDE informuje o dostępnych źródłach informacji europejskiej, odpowiada na zapytania i kwerendy, oferuje pomoc w wyszukiwaniu materiałów oraz uczestniczy w szkoleniach bibliotecznych dla studentów.

04.10.2016

Challenges of Good Governance


Dzięki uprzejmości Prof. Grzeszczaka do naszych zbiorów została włączona książka Challenges of Good Governance in the European Union / Robert Grzeszczak (ed.). Baden-Baden : Nomos, 2016. Series: German and European Studies of the Willy Brandt Center at the Wrocław University. ISBN 9783848731800 (print) 9783845275451 (ePDF) [42685]. Spis treści i informacje z obwoluty poniżej, więcej informacji na stronie wydawnictwa Nomos.

03.10.2016

Nowe nabytki wrzesień 2016


We wrześniu kolekcja książek powiększyła się o 89 kolejnych jednostek inwentarzowych (w tym 14 książek polskich), szczegółowe zestawienie uwzględniające ponadto 15 dokumentów elektronicznych włączonych do zasobu dostępne jest na stronie New Acquisitions (September). Tradycyjny wybór nowości wydawniczych znajduje się poniżej.

27.09.2016

Key Controversies in European Integration

Książka pt. Key Controversies in European Integration ukazała się w roku 2012 w prestiżowej serii The European Union Series (tędy proszę) wydawnictwa Palgrave Macmillan. W sierpniu tego roku ukazało się jej drugie wydanie, poszerzone m. in. o kwestię Brexitu i roli Niemiec w procesie integracji. Publikacja została już włączona do naszych zbiorów.

Key Controversies in European Integration (second edition) / edited by Hubert Zimmermann, Andreas Dür. London ; New York Palgrave Macmillan, 2016. The European Union Series, ISBN 9781137529503 (paperback) 9781137529510 (hardback) [42660]


Więcej informacji na stronie wydawnictwa, poniżej szczegółowy spis treści i informacje z obwoluty.

22.09.2016

EU-Russia Relations, 1999-2015

Książka autorstwa naszej koleżanki z Katedry ENP jest już dostępna w naszym zbiorze od 2-go września, z kronikarskiego obowiązku zamieszczam łącze do katalogu, spis treści i informacje dodatkowe o publikacji (poniżej), więcej informacji na stronach wydawnictwa

EU-Russia Relations, 1999-2015 : From Courtship to Confrontation / Anna-Sophie Maass. Abingdon, Oxon : Routledge, 2016. Routledge contemporary Russia and Eastern Europe series, ISBN 9781138943698, 9781315672274 (e-book) [42619]