04.08.2016

Routledge Handbook of the Economics of European Integration

Routledge Handbook of the Economics of European Integration - dzieło solidne, już dostępne w naszych zbiorach.

Routledge Handbook of the Economics of European Integration / edited by Harald Badinger and Volker Nitsch. Abingdon ; New York : Routledge, 2016. Routledge international handbooks, ISBN 9780415747707 (hbk) 9781315796918 (ebk) [42539


Więcej informacji na stronach wydawnictwa (w tym możliwość zajrzenia do części tekstu), a poniżej szczegółowy spis treści.

02.08.2016

Nowe nabytki lipiec 2016

Pomimo kanikuły w lipcu na półki trafiło kolejne 45 książek. Pełne zestawienie uwzględniające także 58 dokumentów elektronicznych jest tutaj, a poniżej wybrana dziesiątka nowości z łączami do katalogu, zapraszam.

28.07.2016

Think Tank Review 37

Lipcowy Think Tank Review (zeszyt 37) zawierający spis ekspertyz i opracowań opublikowanych w czerwcu jest dostępny na blogu Biblioteki Rady Unii Europejskiej, miłej lektury!


21.07.2016

Skuteczność i racja stanu

Skuteczność i racja stanu : z teki ministra spraw zagranicznych RP to kolejny tom w serii Biblioteka Profesora Bronisława Geremka, który trafił do naszych zbiorów.

Skuteczność i racja stanu : z teki ministra spraw zagranicznych RP / Bronisław Geremek ; [wybór i opracowanie Jacek Głażewski]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2016. Biblioteka Profesora Bronisława Geremka, ISBN 9788380024984 [42486


Informacje z obwoluty:

"Teksty składające się na ten tom pochodzą z lat 1998-2000 i należą do spuścizny ówczesnego ministra spraw zagranicznych RP - Bronisława Geremka. Są wśród nich wystąpienia na forum Sejmu RP, przemówienia i inne teksty okolicznościowe, wywiady udzielane prasie polskiej i zagranicznej. 

Na nurtujące wówczas Polaków pytania o miejsce Polski w Europie i świecie, o polską rację stanu, cele polityki zagranicznej, m.in.: Jaką rolę i miejsce chcemy zapewnić Polsce w nowym, kształtującym się na naszych oczach i kształtowanym przez nas samych porządku? Jaki będzie nasz stosunek do sąsiadów - zwłaszcza tych na wschodzie? Jaką rolę wyznaczymy w naszym myśleniu i w działaniach kwestiom regionalnym? Jaką rolę chcemy odgrywać w NATO i w Unii Europejskiej? minister Bronisław Geremek odpowiadał tak: 

"Są to pytania, które właśnie w wyniku rozszerzenia europejskich i euroatlantyckich instytucji pojawiają się ze zdwojoną mocą. Wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej nie jest i nie będzie bowiem ucieczką na Zachód, odwróceniem się od spraw regionu, bliższych i dalszych partnerów na wschodzie, czy na północnym i południowym wschodzie. Przeciwnie, zwracamy się ku Zachodowi i jego instytucjom, mając na uwadze osiągnięcie co najmniej czterech celów:
  • po pierwsze, wewnętrzne wzmocnienie samych siebie
  • po drugie, wprowadzenie do zachodnioeuropejskiej debaty i zachodnioeuropejskiego rozumienia Europy nowej wrażliwości i odmiennego doświadczenia historycznego
  • po trzecie, wzmocnienie NATO i Unii Europejskiej nie tylko poprzez dodanie do ich siły własnego potencjału, ale również poprzez ukazanie nowych perspektyw i nowych wyzwań
  • po czwarte, wzmocnienie i przyspieszenie procesów demokratycznej rekonstrukcji regionu i budowy nowego porządku europejskiego. 

To poczwórne zadanie stanowi istotę nowej geopolityki, jaką w tej części Europy zapoczątkowaliśmy przed niemal dziewięcioma laty."

Łącze do wydawnictwa tutaj, poniżej szczegółowy spis treści.

19.07.2016

Think Tank Review Brexit

Wydanie specjalne Think Tank Review poświęcone brytyjskiemu referendum nt. opuszczenia UE jest dostępne na blogu Biblioteki Rady Unii Europejskiej (tutaj). Zestawienie obejmuje ekspertyzy i prognozy, które odnotowano w okresie ostatnich 6 miesięcy. Wcześniejsze zeszyty oraz wydania tematyczne pod tagiem TTR.


06.07.2016

Eurasian Economic Union Observer

Niemiecki Instytut Europejski Libertas podjął kolejną interesującą inicjatywę wydawniczą: Eurasian Economic Union Observer (ISSN 2367-3125) to kompilacja artykułów, ekspertyz i doniesień agencyjnych z domeny publicznej dotyczących Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Eurasian Economic Union, EAEU), w skład której wchodzą Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia oraz Kirgistan. Ze wstępu redaktora naczelnego: "eQuarterly is neither a propaganda instrument for nor a permanent criticizer of the Eurasian Economic Union. It just tries to reflect objectively what is said and written about the EEU. But compared to the European Union, it has to be mentioned that the EEU has its own characteristics, namely being composed of member states who do not follow always the standards of the legal order of the EU."


Instytut wydaje także kwartalnik European Union Foreign Affairs Journal. eQuarterly for European Foreign, Foreign Trade, Development, Security Policy, EU - Third Country Relations and Regional Integration (EUFAJ, ISSN 2190-6122), o którym informowałem wcześniej (tutaj).

Ze szczegółowym spisem treści drugiego zeszytu można zapoznać się poniżej, pełen tekst online, zapraszam.