Informationsmanagement

W zeszłym tygodniu (07.04.2008) Bibliotekę Kolegium odwiedziła grupa studentów kierunku Informationsmanagement z Fachhochschule Hannover (FHH). Niemieccy studenci mogli zapoznać się z programem akademickim Kolegium w Natolinie oraz organizacją zasobów jej Biblioteki. Prezentacja katalogu bibliotecznego wzbudziła żywą dyskusję dotyczącą opracowania dokumentów elektronicznych i ich wykorzystania w systemach pełnotekstowych. Nasi goście mieli również wiele pytań związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania Biblioteki. Program wizyty koordynował dr Mikołaj Ochmański z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliotekoznawczych (IINiSB) UW.

Komentarze