Internet w Europie

Ponad 250 milionów Europejczyków regularnie korzysta z Internetu.

Już ponad połowa mieszkańców Europy regularnie korzysta z Internetu, 80% z nich posiada łącze szerokopasmowe, a 60% usług publicznych w UE jest w pełni dostępnych w sieci. Dzięki dynamicznemu rozwojowi usług szerokopasmowych w Europie dwie trzecie szkół i połowa lekarzy dysponuje szybkim połączeniem z Internetem. Dane te pochodzą z przedstawionego przez Komisję sprawozdania na temat dotychczasowych wyników realizacji unijnej strategii i2010 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, obejmującej obszar technologii teleinformatycznych. Uzgodniona w 2005 r. strategia doprowadziła do przyjęcia zobowiązania do wspierania rozwoju tych technologii zarówno na szczeblu unijnym, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Począwszy od roku 2007 wszystkie państwa członkowskie uznają rozwój technologii teleinformatycznych za jedno z najważniejszych osiągnięć realizowanych przez nie programów reform strukturalnych. Jednocześnie unijne instytucje zachęcają do budowania wspólnego rynku usług internetowych oraz do zwiększenia nakładów na badania naukowe. Wspólny rynek telekomunikacyjny, ułatwiający transgraniczne świadczenie usług telekomunikacyjnych, dopiero się jednak tworzy.

Więcej na ten temat tutaj, komentarz na stronie EUobserver.
(Na podstawie: IP/08/605).

Komentarze