W czym możemy pomóc?

Biblioteka Kolegium gromadzi literaturę dotyczącą szeroko rozumianego procesu integracji europejskiej. Liczba języków gromadzonych materiałów została ograniczona do 4 i są to (w kolejności alfabetycznej): angielski, francuski, niemiecki i polski. Angielski i francuski są oficjalnymi językami Kolegium Europejskiego, w tych dwóch językach prowadzone są zajęcia dydaktyczne i zazwyczaj zalecana literatura przedmiotu. W zbiorach przeważa zdecydowanie język angielski -- co jest szczególnie widoczne w kolekcji czasopism naukowych -- niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, aby udostępnić interesujące publikacje również i w języku francuskim.

Komentarze