Wzbogacanie opisów -- ale w jakim celu?

Opisy wzbogacone.

Od października 2007 roku wprowadziliśmy zasadę, że każdy opis bibliograficzny w naszym katalogu będzie wzbogacony o spis treści (pole 505 formatu MaRC21) i/lub informację z czwartej strony okładki (pole 520), oczywiście jeśli będzie to możliwe. Pojawiło się pytanie: ale po co? A po to, że publikacja spisu treści lub innej informacji o zawartości tomu podnosi adekwatność wyszukiwania i wskaźnik wykorzystania opisanej w sposób wzbogacony publikacji o 45%! Jeśli ktoś jest jeszcze sceptyczny wobec pomysłu wzbogacania opisów bibliograficznych o spisy treści to polecam przejrzeć dokument, w którym zostały opublikowane konkretne liczby i statystyki.

Możliwe są dwa modele postępowania: albo wzbogacone dane zostają umieszczone w katalogu w obrębie opisu bibliograficznego, albo biblioteka decyduje się na wykupienie usługi wzbogacania własnego katalogu o pobierane w czasie rzeczywistym dane, które są wyświetlane z serwera dostawcy i mogą zawierać spis treści książki, recenzję oraz pierwszy rozdział danej publikacji (choć dotyczy to głównie beletrystyki). Pierwsze rozwiąznie jest chyba korzystniejsze, ponieważ pozwala na przeszukiwanie spisów treści w prowadzonych kwerendach.

Komentarze