Biblioteka Kolegium w Brugii

Biblioteka Kolegium w Brugii funkcjonuje od ponad półwiecza i jej zadaniem jest wspomaganie programu akademickiego realizowanego w brugijskim kampusie Kolegium Europejskiego. Biblioteka została ulokowana na tyłach głównego budynku Kolegium przy Dijver 11 (mapa), z budynkiem głównym połączona jest dwukondygnacyjnym łącznikiem, na parterze którego znajduje się czytelnia prasy i punkt wypożyczeń, na pierwszym piętrze zaś sala komputerowa. Na parterze budynku bibliotecznego ulokowano kolekcję książek i główną czytelnię, pozostały księgozbiór wydawnictw zwartych znajduje się na antresoli, na którą prowadzą m. in. spiralne schody. Również na pierwszym piętrze znajduje się Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE), które zajmuje aneks przylegający do budynku głównego. W ramach CDE gromadzone są również publikacje innych organizacji międzynarodowych, np. OECD, ONZ czy Banku Światowego. Dział wydawnictw ciągłych zajmuje drugie piętro budynku. Między regałami wypełnionymi rocznikami i periodykami naukowymi zorganizowano kilkanaście miejsc do indywidualnej pracy studentów. W ramach struktury Biblioteki znajduje się także dział publikacji związanych z rozwojem kariery zawodowej (można tam znaleźć różnorakie poradniki o tym, jak napisać życiorys lub przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej) oraz zbiór podręczników do nauki języków obcych. W Bibliotece można również wypożyczyć płyty CD lub DVD z materiałami audiowizualnymi lub filmami fabularnymi. Więcej informacji na stronie internetowej brugijskiej Biblioteki, zapraszamy także do galerii.

Komentarze