Konferencja koordynatorów sieci CDE

W dniu 21 maja br. w Brukseli odbyło się coroczne spotkanie narodowych koordynatorów sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to już drugie spotkanie po wznowieniu przez DG COMM tej jakże potrzebnej inicjatywy. Uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania informacji o planowanych działaniach Dyrekcji, zostały również przedstawione projekty współpracy centrów w Finlandii, Bułgarii i Portugalii. W spotkaniu brali udział także przedstawiciele Urzędu Publikacji Wspólnotowych (EUR-OP), zorganizowane zostało również spotkanie z działem wydawnictw Rady Unii Europejskiej.

Komentarze