Rapid

Komunikaty prasowe i wystąpienia, zarówno pochodzące z Komisji Europejskiej, jak i innych instytucji wspólnotowych i organów, są dostępne w sieci Internet w bazie danych Rapid. Zastosowanie wspólnej platformy do gromadzenia i udostępniania wszystkich materiałów adresowanych do dziennikarzy zapewnia spójność kolekcji oraz pozwala na wyszukiwanie różnych informacji za pomocą jednego i tego samego interfejsu wyszukiwawczego. Regularne zasilanie zbioru informacji prasowych rozpoczęło się w roku 1985, jednak w bazie można znaleźć nawet komunikaty z połowy lat siedemdziesiątych, co powoduje, że jest to nieoceniona skarbnica wiedzy na tematy europejskie. Przejrzysty w obsłudze interfejs użytkownika pozwala na zawężenie poszukiwań do materiałów o konkretnej proweniencji lub opublikowanych w konkretnym dniu. Istotnym walorem zasobu tego zbioru jest jego wielojęzyczność: niektóre informacje prasowe są publikowane we wszystkich (lub prawie wszystkich) językach urzędowych UE. Pomimo, iż wszystkie zgromadzone w bazie dane są publicznie dostępne, istnieje również możliwość uzyskania hasła dostępu do systemu, które pozwala na personalizację ustawień wyszukiwawczych i zastosowanie wyszukiwań predefiniowanych. W systemie umieszczono również gotowe zestawienia tematyczne dotyczące niektórych tematów (np. polityka energetyczna, regionalna, transport) oraz materiałów nadesłanych z konkretnej instytucji (np. Komisja, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich lub OLAF). Wybór takiej opcji pozwala na zapoznanie się z całością dokumentacji spełniającej konkretne kryterium wyszukiwawcze i jest gotową odpowiedzią na zadane przez użytkownika pytanie.

W panelu bloga po prawej stronie jest umieszczony czytnik nagłówków wiadomości z bazy Rapid: można tam znaleźć najnowsze komunikaty w języku polskim.

Komentarze