Eastern Partnership...

W angielskiej wersji serii Nowe Analizy i Opinie opublikowany został zeszyt czwarty pt. ‘Eastern Partnership’ – opening a new chapter of Polish Eastern policy and the European Neighbourhood Policy? Autorem opracowania jest Agnieszka K. Cianciara, absolwentka Kolegium, a obecnie asystentka pracująca w Natolinie.

„Analizy i Opinie” to krótkie kilkustronicowe analizy dotyczące istotnych dla Polski tematów. W ten sposób Instytut Spraw Publicznych (ISP) chce jeszcze mocniej włączyć się w debatę publiczną - pokazywać istotne, a często nieobecne w polskiej debacie problemy oraz rekomendować konkretne polityczne rozwiązania.

Komentarze