Europeana

Europeana: biblioteka cyfrowa dla Europy.

"Europejska różnorodność pod względem książek, muzyki, malarstwa, fotografii i filmów dostępna dla wszystkich obywateli poprzez kliknięcie myszką w jeden portal internetowy – to marzenie o europejskiej bibliotece cyfrowej może spełnić się jesienią tego roku. Komisja w swoim nowym komunikacie na temat udostępniania cyfrowych wersji dzieł będących w posiadaniu instytucji kulturalnych w całej Europie stwierdziła jednak, że do tego celu konieczne są dalsze wysiłki ze strony państw członkowskich. Digitalizacja dorobku kulturowego może zapewnić europejczykom dostęp do dzieł z zagranicznych muzeów, bibliotek i archiwów, bez konieczności podróżowania lub wertowania setek stron w celu z znalezienia jakiejś informacji. Same tylko biblioteki europejskie zawierają ponad 2,5 miliarda książek, ale jedynie 1% materiałów archiwalnych dostępnych jest w formie cyfrowej. Komisja wezwała zatem państwa członkowskie do podjęcia dalszych działań w celu udostępnienia w internecie zdigitalizowanych dzieł, tak by europejczycy mogli przeszukiwać archiwa cyfrowe na potrzeby nauki, pracy lub rozrywki. W latach 2009-2010 Komisja przeznaczy około 120 mln EUR na polepszenie dostępności w internecie europejskiego dziedzictwa kulturalnego." Na podstawie IP/08/1255.

http://www.europeana.eu/

Komentarze