Dr Liviu Bodgan Vlad w Warszawie

Dr Liviu Bodgan Vlad z Bukaresztu zakończył pobyt w naszym mieście. W programie wizyty (10-13.11.2008) znalazły się robocze spotkania w Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz pozostałych trzech Centrach Dokumentacji Europejskiej znajdujacych sie w Warszawie: w Szkole Głównej Handlowej, w Bibliotece Depozytowej UKIE oraz Centrum Europejskim UW. Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu wizyty serdecznie dziękujemy!

Komentarze