Inne formy pracy...

Kilkudziesięciu studentów Kolegium wzięło udział w ciekawych zajęciach będących uzupełnieniem wrześniowego seminarium informacyjnego: mieli szansę spotkać się osobiście z Panem Ianem Thomsonem z Uniewrsytetu z Cardiff, który w piątek i sobotę (16 i 17 stycznia 2009 r.) prowadził konsultacje dotyczące źródeł informacji przydatnych w pisaniu prac dyplomowych i zdobywaniu niezbędnych w tym celu materiałów. Podczas prawie 9-ciu godzin konsultacji omowiono wiele tematów, dyskutując o kryzysie energetycznym, roli Gazpromu w Europie, dyplomacji kuluarowej, wpływie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na model społeczny czy też relacjach Wspólnoty wobec Iranu. W sumie wszystko sie udało.

Komentarze