Digital Democracy...

Ambasada USA zorganizowała w dniu dzisiejszym wykład pod tytułem Digital Democracy: Using Online Tools to Encourage Offline Engagement, który zostal poprowadzony przez Prof. Davida Silvera. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej: zarówno organizatorom, jak i gospodarzom dziękujemy za zaproszenie.

Prof. David Silver jest specjalistą od mediów. Wykłada na University of San Francisco, gdzie prowadzi zajęcia z demokracji cyfrowej i dziennikarstwa elektronicznego. Silver wykorzystuje nowe media zarówno jako temat swoich zajęć, jak również jako metodę nauczania. W 2008 r. uniwersytet wyróżnił go za to nowatorskie podejście nagrodą dla innowacyjnego wykładowcy. Silver pełni również funkcję dyrektora Centrum Informacji o Cyberkulturze (RCCS), internetowej organizacji non-profit powołanej z myślą o wspieraniu nauczania i badań, a także tworzeniu dynamicznych elementów cyberkultury (cokolwiek by to miało oznaczać). Silver jest ponadto współzałożycielem i jednym z dyrektorów The September Project, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu wspieranie wolności i demokracji poprzez spotkania w bibliotekach i czytelniach w różnych krajach odbywające się we wrześniu (stąd nazwa projektu). Na podstawie GW.

Wykład w sumie inspirujący, choć w zasadzie ograniczał się do prezentacji blogów prelegenta (Silver in SF - warto zerknąć, szczególnie na wpisy gastronomiczne i wspomniany powyżej The September Project) i zachęcania do udziału w redagowaniu Wikipedii oraz blogowaniu na każdy temat. Ciekawe co by na to powiedział Andrew Keen, na sali sami amatorzy...

Komentarze