OUP

Pierwsza książką została wydrukowana w Oksfordzie w roku 1478, a wydawnictwo Oxford University Press (OUP) mieści się obecnie w dzielnicy Jericho. Imponujący budynek powstał w roku 1713 (rozbudowa 1830) jako „green field investment” przyczyniając się do szybkiego rozwoju ekonomicznego i demograficznego okolicy. Dzisiaj wejście do wydawnictwa znajduje się na Great Clarendon Street, gdzie czekał na uczestników wycieczki przewodnik. Mieliśmy możliwość zwiedzić muzeum wydawnictwa i posłuchać o jego historii. Uniwersytet uzyskał przywilej drukarski w roku 1586 i od tego czasu aktywnie z niego korzysta. W muzeum zrekonstruowano warsztat drukarski i zecernię. Wśród eksponatów znajdują się zabytkowe maszyny drukarskie i miedzioryty, które służyły do drukowania kalendarzy uniwersyteckich. Część ekspozycji poświęcono Oxford English Dictionary (OED), pierwsza edycja wydana między 1884 a1928), największemu słownikowi języka angielskiego, którego autorem był znany lingwista James Murray (tutaj lub tutaj). Ponoć władał on ponad 20 językami obcymi, a zapytany jak można się ich tak wielu nauczyć odrzekł: "Problem jest z pierwszymi siedmioma, potem już z górki...". Decyzja o wydaniu słownika doprowadziła OUP niemalże do bankructwa, ponieważ błędnie założono, że prace nad redakcją będą trwały 9 lat i zamkną się w koszcie około 7 tysięcy funtów, kwocie niebotycznej jak na tamte czasy. W rezultacie pierwsza edycja słownika ukazała się po... 44 latach, a koszt projektu przekroczył kilkusetkrotnie wstępne szacunki. Trzecia edycja słownika oksfordzkiego istnieje jedynie w wersji elektronicznej i jest uzupełniana co miesiąc o średnio 100 nowych słów, które pojawiają się w języku angielskim. Tutaj natomiast krótka galeria.

Komentarze