Romanian Journal of European Affairs

Romanian Journal of European Affairs (RJEA) jest pierwszym rumuńskim czasopismem naukowym poświęconym w całości kwestiom integracji europejskiej i roli Rumunii w strukturach wspólnotowych. Pierwszy zeszyt tego kwartalnika ukazał się w grudniu 2001 roku, periodyk jest wysyłany nieodpłatnie do licznych ośrodków naukowych, zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Tematyka podejmowana na łamach to zagadnienia instytucjonalne w UE, rozszerzenie Wspólnot, współpraca regionalna, wspólny rynek, stosunki UE z państwami z nią sąsiadującymi. Artykuły publikowane w języku angielskim lub francuskim są recenzowane i zaopatrzone w informacje biograficzne dotyczące autorów oraz abstrakt i słowa kluczowe. Wszystkie opublikowane dotychczas zeszyty znajdują się w wersji pełnotekstowej w plikach PDF na stronie Rumuńskiego Instytutu Europejskiego (EIR).

Zawartość najnowszego, trzydziestego już zeszytu, który ukazał się w marcu 2009 roku:

The Monetary Union: the Decade ahead. The Case of Non-Member States / Daniel Daianu, Laurian Lungu -- Le binome euro-dollar sous le signe de l’incertitude / Ana Bal -- To Talk or not to Talk? Reflections on Central Bank Communication in Times of Crises / Anton Comănescu -- New Developments in the EU Internal Market - Harmonisation vs. Mutual Recognition / Ljubica Dzabirova -- Migration Effects of Romania’s Accession to the EU: the Case of Moldova / Adrian Pop -- La differenciation - «solution miracle» pour l’avenir de l’Union Europeenne? / Bogdana Petrica.

Ponieważ czasopismo jest rzeczywiście redagowane na wysokim poziomie, a w dodatku nieodpłatnie dostępne w internecie, warto pomyśleć o dołączeniu go do zasobów elektronicznych bibliotek gromadzących publikacje dotyczące integracji europejskiej.

Miłej lektury!

Komentarze