Symfonia w Łodzi

Dnia 6 kwietnia 2009 roku w siedzibie Biblioteki Politechniki Łódzkiej odbyła się prezentacja systemu bibliotecznego Symphony firmy SirsiDynix. Prezentację prowadził pan Marcin Majorkowski z poznańskiej firmy Informa zapewniającej obsługę systemu Horizon w Polsce. Wzięli w niej udział przedstawiciele kilku polskich bibliotek korzystających z systemu Horizon. Ze strony Kolegium w prezentacji uczestniczył bibliotekarz systemowy, Pan Paweł Mielczarek (autor tego wpisu), administrator systemu Horizon. Prezentacja składała się z dwu części, pierwsza poświęcona była ogólnie założeniom, strukturze i funkcjonalnościom nowego systemu. W części drugiej uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się działaniu systemu i jego modułów na konkretnym przykładzie instalacji w jednej ze szkockich bibliotek.

System Symphony jest zbudowany na strukturze i doświadczeniach dwu systemów bibliotecznych oferowanych dotychczas przez oba człony koncernu SirsiDynix: Horizona (Dynix) oraz Unicorna (Sirsi). Rdzeniem Symphony jest jednak system Unicorn, co dla dotychczasowych użytkowników Horizona stwarza sytuację obcowania raczej z zupełnie nowym systemem bibliotecznym niż z kolejną ulepszoną (bądź nie) wersją dotychczas użytkowanego. Ewentualna zmiana systemu będzie więc także raczej migracją do nowego środowiska niż aktualizacją poprzedniej wersji.

Zaletą systemu Symphony jest jego wielopoziomowa architektura, oparta na wydzieleniu bazy danych i portalu prezentującego dane. Oprogramowanie klienta składa się z dwu narzędzi: opartego na aplikacji Java i systemie automatycznej aktualizacji oprogramowania klienta o nazwie WorkFlows, oraz uproszczonego i zoptymalizowanego pod kątem prostoty obsługi, uruchamianego w przeglądarce internetowej, przydatnego głównie w obsłudze czytelników i modułu udostępniania narzędzia StaffWeb.

OPAC w Symphony zbudowany jest na bazie dotychczasowego narzędzia pełniącego rolę katalogu czy raczej portalu informacyjnego obecnego w systemie Unicorn i nosi nazwę e-Library. Oparcie na stylach CSS pozwala na łatwe dostosowanie wyglądu portalu do rozwiązań graficznych tworzących wizerunek biblioteki. Portal oferuje opcje personalizacji, możliwość składania zamówień, zapisywania się na powiadomienia (alerty, np. dotyczące nowych nabytków), oraz możliwość współpracy z serwisami typu Enrichment Content. Nowością jest możliwość wykorzystania e-Library jako narzędzia PocketCirc, które pozwala korzystać z portalu na palmtopach i innych urządzeniach przenośnych obsługujących Windows Mobile, a także może służyć jako narzędzie inwentaryzacyjne.

Symphony wspiera standardy MARC21, XML, Unicode, SIP2, NCIP, oferuje rozbudowany system raportów i generowania procesów okresowych z możliwością zaplanowania ich generowania automatycznego. Dostępny w Symphony zestaw narzędzi API pozwala zaadaptować system do wewnętrznego środowiska biblioteki i tworzyć własne aplikacje oparte na systemie i realizujące wymagane przez bibliotekę zadania.

W porównaniu do Horizona, w którym powyższe funkcjonalności są obecnie realizowane przez narzędzia administracyjne systemu oraz narzędzia komunikacji serwerowej może to być uznane za spore ułatwienie dla użytkowników obsługujących system nie posiadających przygotowania i uprawnień na poziomie administratora systemu.

Wydaje się, że w kwestii podstawowych funkcji system Symphony nie oferuje wielu nowych rozwiązań. Funkcjonują w nim standardowe moduły systemu bibliotecznego: katalogowanie, gromadzenie, udostępnianie, wydawnictwa ciągłe, inwentarz oraz ILL, rezerwacje, zamówienia, oraz zamówienia magazynowe. W tych modułach projektanci zadbali o dużą przejrzystość interfejsu oraz intuicyjność obsługi. Nowością w Symphony w stosunku do poprzednich systemów jest wprowadzenie modułu Collection Exchange, pozwalającego na wymianę całych kolekcji bądź ich większych fragmentów pomiędzy bibliotekami, a także moduł umożliwiający integrację z systemami informacji głosowej, pomocny dla użytkowników niepełnosprawnych z wadami wzroku.

Biorąc pod uwagę gwałtownie rozwijające się technologie informacyjne oraz fakt, że firma SirsiDynix zaprzestała dalszego rozwijania systemu Horizon, migracja do systemu Symphony będzie dla użytkowników dotychczasowych wersji Horizona prędzej czy później koniecznością. Rozwiązania zastosowane w nowym systemie pozwalają na wprowadzanie nowoczesnych procedur gromadzenia, opracowania i udostępniania, jak również efektywną integrację zasobów elektronicznych, jednakże obecnie użytkowana w Kolegium w Natolinie wersja Horizona zaspokaja z powodzeniem większość potrzeb informacyjnych Biblioteki i jej użytkowników, tak więc ewentualna instalacja systemu Symphony raczej nie będzie w najbliższym czasie na liście działań priorytetowych.

Komentarze