PRESSEUROP.EU

Komisja Europejska i konsorcjum redakcji czasopism (francuski Courrier International, włoskie Internazionale, polskie Forum oraz portugalskie Courrier Internacional) uruchomiły witrynę PRESSEUROP.EU, pierwszy wielojęzyczny portal zawierający artykuły prasowe na tematy europejskie. Na stronie PRESSEUROP.EU znajdują się nie tylko artykuły w ich pierwotnej wersji językowej, ale i ich tłumaczenia na jak największą liczbę języków. Artykuły te są wzbogacone analizami, komentarzami i ilustracjami. W chwili obecnej portal oferuje dziesięć wersji językowych: materiały są dostępne w języku angielskim, czeskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim i włoskim, natomiast w przyszłości planowane jest rozszerzenie liczby języków do 23, aby informacje mogły być rozpowszechniane we wszystkich językach urzędowych UE. Na podstawie IP/09/837.

Komentarze