JurisClasseur Europe Textes et Jurisprudence

Le roi est mort, vive le roi!

Wydawnictwo JurisClassuer (francuska grupa LexisNexis) dokonało poważnych zmian redakcyjnych w jednym ze swoich kluczowych publikacji wymiennokartkowych dotyczących zagadnień prawa wspólnotowego i polityk unijnych: "Europe Textes" został zastąpiony przez "Europe Textes et Jurisprudence" (opis). Zachowując układ tematyczny zastosowany wcześniej, radykalnemu zmniejszeniu uległa objętość nowej publikacji: z jedenastu tomów są obecnie cztery. Zmieniony został system mocowania kart, uregulowana została także częstotliwość aktualizacji: następne karty zostaną nadesłane w sierpniu i listopadzie, w przyszłości będą ukazywały się cztery aktualizacje rocznie. "Europe Textes et Jurisprudence" zawiera odniesienia do obowiązującej i aktualnej legislacji wspólnotowej, przy redakcji poszczególnych rubryk uwzględniono stan prawny na dzień 31 marca 2009 roku. Dużą zaletą tej publikacji jest jej aktualność oraz komentarze eksperckie i odwołania do artykułów wydanych w recenzowanych czasopismach naukowych (rubryka "Pour aller plus loin"). Wydawnictwo dostępne w Bibliotece w Natolinie.

Komentarze