EJIL ma 20 lat

European Journal of International Law (EJIL) powstał w roku 1990 jako wspólne, niezależne przedsięwzięcie wydawnicze grupy wykładowców prawa europejskiego i międzynarodowego związanych z European University Institute, uniwersytetami we Florencji, Monachium, Paryżu (Paris II) oraz Michigan Law School. Przez pierwsze lata wydawano cztery zeszyty rocznie. Objętość periodyku i jego liczba zeszytów w roku 2001 zostały zwiększone do pięciu począwszy od woluminu 12. Artykuły publikowane w czasopiśmie dostępne są bezpłatnie na stronie własnej EJIL, pismo prowadzi również własny blog. Autorem jubileuszowego wpisu (tutaj) na blogu jest Prof. Joseph Weiler, który był jednym spośród założycieli tego periodyku i do dnia dzisiejszego pełni funkcję redaktora naczelnego pisma. Zawartość czasopisma oraz automatycznie rozsyłane spisy treści dostępne są na stronach internetowych Oxford University Press (tutaj). Periodyk dostępny również w naszej Bibliotece (zobacz nasz katalog).

Miłej lektury!

Komentarze