Na bibliotecznej stronie internetowej

Dwie interesujace, jak sądzę, nowości na stronie internetowej Biblioteki w Natolinie.

Dostępna jest zaktualizowana i wzbogacona o nowe nabytki bibliografia pubilkacji dotyczących Turcji (tutaj) dostępnych w naszej Bibliotece. W natolińskich zbiorach jest również kilkanaście prac dyplomowych na ten temat. W pliku w formacie PDF umieszczone są łącza do opisów bibliograficznych w katalogu Horizon oraz dostępnych źródeł internetowych. W zeszłym tygodniu, w ramach przygotowań do wyjazdu naukowego studentów Kolegium nad Bosfor, przygotowana została również ekspozycja książek. Wystawa odniosła zamierzony skutek i nasi czytelnicy wypożyczyli większość eksponowanych tytułów. Miłej lektury!

Podczas prowadzenia szkoleń bibliotecznych dla nowych studentów, które odbywały się w pierwszej połowie września położyliśmy nacisk na zaprezentowanie podziału zgromadzonych materiałów na różne kolekcje. Rozróżnienie między kolekcją książek a periodykami raczej nie sprawia naszym użytkownikom problemu, gdzie jednak szukać prasy codziennej, bieżących zeszytów czasopism naukowych czy wcześniejszych ich roczników? Co w ogranizacji zbiorów jest ewidentne dla bibliotekarza, niekoniecznie jest do końca jasne dla czytelnika, stąd też powstał przejrzysty plan, mapa kolekcji parteru i pierwszego piętra budynku bibliotecznego (autor: Paweł Mielczarek).

Komentarze