Touteleurope.fr

Do czytnika kanałów RSS (prawa kolumna bloga) dodany został strumień danych z witryny www.touteleurope.fr, gdzie można znaleźć ciekawe i często aktualizowane informacje w języku francuskim dotyczące wydarzeń związanych z Unią Europejską. Touteleurope.fr to utworzony w maju 2006 roku francuski portal informacyjny pretendujący do miana najważniejszego miejsca sieciowego jeśli chodzi o informację europejską nad Sekwaną. Można tam znaleźć aktualne informacje z prasy wraz z objaśniającymi komentarzami, wywiady z ważnymi osobami i urzędnikami unijnymi najwyższego szczebla, zestawienia faktograficzne, mapy, materiały ikonograficzne. Touteleurope.fr to także ośrodek monitorujący pracę europejskich think-tank'ów i blogosferę, jak równiez platforma pozwalająca na aktywne uczestnictwo internautów w dyskusjach, sondażach czy konsultacjach społecznych. Misją portalu jest także informowanie obywateli o kwestiach praktycznych wynikających z procesu integracji kontynentu, takich jak możliwość osiedlania sie w innych państwach UE, swoboda podróżowania, podejmowania nauki i pracy, czy prawach ochrony konsumenta.

Bonne lecture, alors!

Komentarze