Strategia Lizbońska

W dniu dzisiejszym w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) miała miejsce prezentacja "Raportu z wykonania Strategii Lizbońskiej za rok 2009" (PDF) w opracowaniu analityka tej instytucji, Marcina Koczora. Jest to już drugie opracowanie dotyczące Strategii, poprzedni raport jest dostępny online tutaj. Ekspertyza interesująca, bibliotekarzy może zainteresować szczególnie rozdział 1.5 Społeczeństwo informacyjne (strony 73-82), w którym omówione są następujące kwestie: ogólny poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w państwach członkowskich UE, korzystanie z internetu i dostęp do internetu szerokopasmowego, poziom wykluczenia cyfrowego, rozwój administracji elektronicznej (e-government) oraz dywidenda cyfrowa. Spotkanie prowadził dr Leszek Jesień, zdeklarowany sympatyk Biblioteki w Natolinie. W przyszłym tygodniu (16.03) "Raport z wykonania..." zostanie zaprezentowany w Brukseli.

Miłej lektury!

PS. Opiniotwórcze opracowania dotyczące Startegii Lizbońskiej ukazują się na przełomie lutego i marca nakładem londyńskiego Center for European Reform (CER). W tym roku zaplanowano dziesiąte wydanie raportu pt. "The Lisbon scorecard X: The road to 2020" (aut. Simon Tilford, Philip Whyte), jednak publikacja PISM ukazała sie wcześniej, co może polskiego czytelnika jedynie ucieszyć. Zeszłoroczny raport CER "The Lisbon scorecard IX. How to emerge from the wreckage" jest dostępny on-line (tutaj).

Komentarze