Wyniki ankiety: ocena ostatniego spotkania sieci CDE

Ostatnie spotkanie polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (w skrócie CDE, tutaj wpis) zostało poddane ewaluacji. Wykorzystując narzędzia z arsenału Web 2.0 przeprowadzona została internetowa ankieta satysfakcji uczestników, która miała również na celu ocenę organizacji i programu ostatniego spotkania. Do tej pory, choć spotkań odbyło sie już kilkanaście, nie przeprowadzano jakichkolwiek badań tego typu, a organizatorzy (w tym piszący te słowa) mogli liczyć jedynie na kuluarowe / barowe opinie uczestników. Tym razem jednak poprosiłem uczestników o anonimową ocenę i udzielenie odpowiedzi na 3 proste pytania ankietowe. Ankieta trwała przez dwa tygodnie i została zamknięta dn. 12.04.2010 do godz. 11:59. Oczywiście nieskrępowane opinie o organizacji i programie spotkania można było wpisywać w komentarzach do postu o ostatnim spotkaniu sieci CDE, choć w przewidzianym czasie nikt z tej możliwości nie skorzystał (pytanie retoryczne na marginesie: czy ktoś w ogóle czyta tego bloga?).

Wyniki ankiety przedstawiają się następująco:
  • na pytanie "Oceń ostatnie spotkanie sieci CDE :: program" 66% respondentów wydało opinie bardzo dobrą, 26% dobrą, a jedynie 6% dostateczną (czyli 1 osoba nie była specjalnie zadowolona, oceny: bdb: 10, db: 4, dst: 1),
  • pytanie "Oceń ostatnie spotkanie sieci CDE :: organizacja" uzyskało 86% opinii bardzo dobrych i 13% opinii dobrych - innych nie odnotowano (wyniki: bdb: 13, db: 2),
  • pytanie "Oceń ostatnie spotkanie sieci CDE :: ocena ogólna" równiez uzyskało 86% opinii bardzo dobrych i 13% opinii dobrych - innych nie odnotowano (bdb: 13, db: 2).

Wyniki raczej krzepiące: organizacyjnie i ogólnie, w sondażu wzięło udział 15 respondentów, czyli - niestety - nie wszyscy uczestnicy spotkania. A szkoda. W końcu, im nas więcej, tym przyjemniej... The more the merrier.

Komentarze

Anonimowy pisze…
Witam, odpowiadam na pytanie retoryczne: ja czytam ;-)
Sława