Yearbook of Muslims in Europe

Ukazał się pierwszy tom nowego rocznika pt. Yearbook of Muslims in Europe (strona wydawcy tutaj). Jest to wydawnictwo dość oryginalne i w swoim zamyśle stanowi corocznie aktualizowane źródło informacji o sytuacji osób wyznania muzułmańskiego zamieszkujących kontynent europejski. W pierwszej części każdego z tomów rocznika można znaleźć szczegółowe dane statystyczne dotyczące populacji muzułmańskiej, miejsc kultu, umocowań prawnych i działań podejmowanych przez te związki wyznaniowe na terenie 37 państw Europy, w drugiej publikowane są artykuły naukowe, w trzeciej natomiast zamieszczone są recenzje ważniejszych książek ostatnio opublikowanych. Spis treści pierwszego tomu:

Part 1: Country surveys / edited by Jørgen S. Nielsen, Ahmet Alibašić and Brigitte Maréchal -- Introduction -- Defining Muslims / Nadia Jeldtoft -- Country surveys: Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kosovo, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Rumania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom -- Part 2: Analysis / edited by Samim Akgönül and Christian Moe -- Turkey-EU relations: The impact of Islam on Europe / Ayhan Kaya -- European Muslim youth: Towards a cool Islam? / Miriam Gazzah -- Muslim veiling controversies in Europe / Dominic McGoldrick -- Media and Muslims in Europe / Isabelle Rigoni -- Freedom of expression and religious feelings / Niraj Nathwani -- Part 3: Book reviews / edited by Christian Moe and Samim Akgönül.

Więcej o tym roczniku w broszurze wydawcy (tutaj), można również zajrzeć do środka (Google books).

Miłej lektury!

Komentarze