Znak
Na stronie internetowej Biblioteki był taki właśnie znak.
Na pamiątkę i ku pamięci.

Komentarze