Kontynuacja projektu 505/520

Zakończone zostały prace nad kolejnymi pakietami danych bibliograficznych znajdujących się w naszym katalogu (zakres sygnatur 17000-18000). Koleżanki z zespołu zadaniowego 505, Katarzyna Dudek i Gabriela Głażewska, poinformowały kilka dni temu o zakończeniu kolejnego etapu prac związanych z uzupełnianiem podpola 505 i 520 formatu MaRC21. Z 7001 rekordów wzbogacono 3826 opisy, czynność ta objęła prawie 55% zbioru w tym przedziale, przy czym w 703 przypadkach spisy treści były wpisywane własnoręcznie. Pominięto 638 rekordów, których wzbogacenie nie było możliwe (np. słowniki, książki do nauki języków obcych, itp.). Retrospektywne wzbogacanie opisów zostało rozpoczęte w styczniu 2009 roku, a dużym ułatwieniem przy własnoręcznym sporządzaniu spisu treści jest oprogramowanie OCR zainstalowane w zeszłym miesiącu przez kolegów z Serwisu IT.

Komentarze