www.GlobalLawBooks.org

Dzisiaj dwa słowa o stronie http://www.globallawbooks.org/. Jest to witryna internetowa istniejąca od roku 2005, na której można znaleźć recenzje książek prawniczych. Projekt powstał w Nowym Jorku, a redaktorem serwisu jest Profesor Joseph Weiler, który swego czasu wykładał również w Natolinie. Pomysł w sumie prozaiczny, a mechanizm przejrzysty: opublikujmy w internecie recenzje książek dotyczących prawa (w szerokim tego słowa znaczeniu), zaprośmy w roli recenzentów znakomitych wykładowców i ekspertów z najlepszych uniwersytetów i instytucji prawnych, a otrzymamy ciekawy produkt finalny, zarówno z intelektualnego, jak i akademickiego punktu widzenia. Stronę warto odwiedzić, ale warto też wiedzieć, że jej redaktor, wspomniany powyżej Prof. Weiler, został pozwany i za kilka tygodni będzie musiał stawić się w Paryżu na rozprawie sądowej z powodu działalności (istnienia) tej właśnie witryny.

Szczegóły sprawy: w pierwszej połowie roku 2007 pod szyldem GlobalLawBooks.org ukazała się recenzja książki The Trial Proceedings of the International Criminal Court / Calvo-Goller, K.N. -- Martinus Nijhoff Publishers (Brill Publishers), 2006, ISBN 9004149317 (nie mamy) autorstwa Prof. Thomasa Weigenda z Universytetu w Kolonii. Recenzja, choć niedługa, była w sumie krytyczna i ponoć punktowała niedociągnięcia warsztatowe oraz metodologiczne autorki -- nie mam zamiaru zajmować w tej sprawie stanowiska, czy dokonywać osądu, nie moja to wszak rola. Była to w każdym razie opinia autorska, akademicka i uzasadniona, ponieważ została sporządzona na podstawie własnej opinii profesora prawa i badań oraz lektury nadesłanej do recenzji publikacji. Autorka książki z recenzji rzecz jasna nie była zadowolona i w liście skierowanym do redaktora naczelnego serwisu domagała się usunięcia wpisu z internetu. Prof. Weiler odpowiedział pisemnie, że jego ugoda w tej sprawie byłaby "sygnałem nadejścia śmierci w tradycji niezależnego recenzowania książek" ("signal the death of the tradition of independent book reviewing") i odmówił usunięcia recenzji ze strony internetowej. Kolejny list autorki książki do redaktora naczelnego serwisu był krótszy i bardziej wymowny: kategoryczne żądania usunięcia nieprzychylnej recenzji były sformułowane bez ogródek i w trzech zdaniach nakazywało usunięcie recenzji z internetu, ponieważ fakt istnienia takiego powszechnie dostępnego zapisu mógł nadszarpnąć reputację autorki ("In order to stop the continuation of the damage caused and that may be caused by the statements in Prof. Weigend’s review on my book to my professional reputation, I ask you for the time being, to remove this review from the Global Law Books site". Redaktor naczelny wytoczył jednak ciężkie armaty nizależności akademickiej i pojechał po kanonach wolności słowa ("Even to remove it temporarily, as you now suggest, would in my view compromise the academic integrity of the GlobalLawBooks.org and violate important canons of academic freedom and freedom of speech" (tutaj cała korespondencja). W rezultacie rozprawa sądowa w tej sprawie będzie miała miejsce w Paryżu w dn. 25 czerwca 2010, a więcej szczegółów w dzisiejszym wydaniu Le Monde (tutaj lub local access).

Komentarze