Yearbook of the European Convention on Human Rights vol. 51A

Ukazał się kolejny tom Rocznika Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Yearbook of the European Convention on Human Rights / Annuaire de la convention européenne des droits de l'homme, vol. 51A - zobacz w naszym katalogu) przygotowany przez Directorate General of Human Rights and Legal Affairs Rady Europy. Publikacja zawiera opracowanie dotyczące używania symboli religijnych w miejscach publicznych autorstwa Prof. Malcolma D. Evansa z Uniwersytetu w Bristol oraz o "hate speech", czyli wystąpieniach publicznych nawołujących lub propagujących nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy agresji werbalnej wynikające z nietolerancji. Autorem drugiej ekspertyzy jest specjalistka w dziedzinie praw człowieka, Anny Weber. Poniżej szczegółowy spis treści:

Manual on the Wearing of Religious Symbols in Public Areas / Malcolm D. Evans -- I. General Introduction -- II. The Freedom of Thought, Conscience and Religion: An Introduction -- III. The Key Concepts Emerging from the Practice of the European Court of Human Rights -- IV. The Role and Responsibilities of the State -- V. The Role and Responsibilities of Individuals and Religious Communities -- VI. The Wearing of Religious Symbols in Public Areas: Definitional Issues -- VII. The Wearing of Religious Symbols: The Practical Application of the Principles Identified -- VIII. The Approach in Action: Areas of Practical Application -- Annexes.

Manual on Hate Speech / Anne Weber -- I. Introduction -- II. Applicable instruments -- III. Principles emerging from the case-law of the European Court of Human Rights -- Case study no. 1 -- Case study no. 2 -- Case study no. 3 -- Case study no. 4 -- Annexes.

Warto dodać, że obydwa teksty ukazały się zarówno w języku angielskim, jak i francuskim i są dostępne jako odrębne publikacje (tutaj i tutaj). Rocznik jest dystrybuowany przez holenderskie wydawnictwo Brill (strona wydawcy).

Komentarze