Poszukujemy pracownika

Pilnie poszukujemy pracownika na stanowisko asystenta bibliotecznego/młodszego dokumentalisty na okres 1 roku począwszy od 1 października 2010. Szczegółowe informacje dotyczące profilu kandaydata są dostępne tutaj. Zgłoszenia, tj. CV w formacie Europass ze zdjęciem i list motywacyjny proszę nadsyłać na adres wtp@coleurope.eu do dnia 20.09.2010.

Komentarze